ส่องเขาพระวิหาร.. นทท.ขึ้นชมต่อเนื่อง

ส่องเขาพระวิหาร.. นทท.ขึ้นชมต่อเนื่อง ปัจจุบันปราสาทเขาพระวิหาร สามารถขึ้นชมจากฝั่งไทย โดยผ่านพรมชาย …

อ่านต่อ..