เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง จู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำ

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ – วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายทวี ฤทธิเสน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง อำเภอกันทรลักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน ๓๒๐ นาย ร่วมกันจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำ เพื่อตรวจหาสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของผิดฎหมาย โดยมีนายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว ผลการดำเนินงาน ไม่พบสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด