สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ โรงเรียนบริยัติธรรม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ โรงเรียนบริยัติธรรม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ