โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา
2.พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา
3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา