รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามข้อราชการ/รับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน

วันที่ 4 เมษายน 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามข้อราชการ/รับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ ติดตามความคืบหน้าโครงการและการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน โดยอนุมัติงบประมาณกว่า 15,000,000บาท ในการวางระบบกระจายน้ำ ด้วยท่อส่งน้ำระยะไกลกระจายสู่พื้นที่ห้วยขนุน – ซำแต และพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับราษฎรประกอบการเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค.