อำเภอกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 6 พ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอกันทรลักษ์ นำข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา กิ่งกาชาดอำเภอ ตลอดจนพสกนิกรชาวอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ ในการนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 2,500 คน