งานผลไม้และของดีกันทรลักษ์ 2562

งานผลไม้และของดีกันทรลักษ์ 2562

วันที่ 10-18 มิถุนายน 2562 ณ สนามที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์