ส่องเขาพระวิหาร.. นทท.ขึ้นชมต่อเนื่อง

ส่องเขาพระวิหาร.. นทท.ขึ้นชมต่อเนื่อง

ปัจจุบันปราสาทเขาพระวิหาร สามารถขึ้นชมจากฝั่งไทย โดยผ่านพรมชายแดนช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เข้าไปยังประเทศกัมพูชาแล้วขึ้นชมปราสาทเขาพระวิหาร

ภาพมุมมองจากอุทยานปราสาทเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ