อำเภอกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

อำเภอกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ 

รับสมัคร 2 – 13 ธันวาคม 2562