ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดกระบี่(โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์) อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

ใส่ความเห็น